Postęp prac na odcinku drogi ekspresowej S8 w okolicy Pabianic i Rzgowa

InwestycjeData aktualności: 12 października 2012

Budowany przez Budimex 19,4 - kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8 jest częścią trasy, która w przyszłości połączy aglomeracje wrocławską, łódzką, warszawską i białostocką.

Prace są prowadzone w systemie dwuzmianowym, a jeśli wymaga tego technologia – przez całą dobę. Na budowie pracują 544 osoby – 53 przedstawicieli kadry inżynierskiej, 21 majstrów, 76 operatorów sprzętu budowlanego, 180 kierowców i 214 pracowników fizycznych.
Prace są wykonywane przy użyciu 200 jednostek sprzętowych.

Na budowanym odcinku trwa budowa nasypów, stabilizowanie podłoża gruntowego, wzmacnianie podłoża materacami geosyntetycznymi. Na podłożu wzmocnionym kolumnami betonowymi i żwirowo – betonowymi są układane materace geosyntetyczne. Wykonywana jest warstwa mrozoochronna, podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz podbudowa z chudego betonu. Na jednej jezdni drogi ekspresowej S-8 wykonano odcinek próbny nawierzchni betonowej o długości 0,5 km (w rejonie Róży).

Zaawansowanie robót drogowych osiągnęło poziom 47 proc. Postęp prac jest także widoczny na obiektach mostowych. Zakończono roboty fundamentowe w zakresie pali wielkośrednicowych. Dobiega końca betonowanie ław fundamentowych, korpusów i słupów podpór mostów i wiaduktów. Tam, gdzie to możliwe, wykonywane są ustroje nośne obiektów. Wraz z postępującą budową nasypów, zasypywane są przyczółki obiektów mostowych, przejścia dla zwierząt i przepusty. Poziom zaawansowania prac na obiektach mostowych wynosi obecnie 42 proc.

Wzdłuż budowanego odcinka wykonywana jest kanalizacja deszczowa i sieci wodociągowe. Trwa betonowanie skarp i dna zbiorników retencyjnych. Przebudowywane są sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne a w miejscowości Modlica rozpoczęła się budowa systemu oświetlenia. Wyżej wymienione roboty branżowe są zaawansowane w 28 proc. Prace zakończą się 5 stycznia 2014 roku.

Umowa z łódzkim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę 8. odcinka drogi ekspresowej S8 (węzeł Róża – Wrocław), o wartości 689,2 mln zł netto, została podpisana 5 października 2011 roku. W ramach kontraktu Budimex wybuduje 19,4- kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8 oraz dwa węzły drogowe – „Pabianice” i „Rzgów”.

 

W zakres prac kontraktowych wchodzą także:

 • budowa Miejsca Obsługi Podróżnych „Guzew” wraz z infrastrukturą techniczną,
 • budowa strefy poboru opłat wraz z infrastrukturą techniczną,
 • przebudowa ok. 150- metrowego odcinka drogi wojewódzkiej 485 wraz z budową ronda,
 • przebudowa ok. 1,4- kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 1,
 • przebudowa dróg powiatowych 3309E, 3303E, 2916E o łącznej długości 1,4 km,
 • przebudowa 4 dróg gminnych o łącznej długości 2 km,
 • budowa chodników, zjazdów, zatok autobusowych, parkingów dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne,
 • budowa dróg dojazdowych o łącznej długości 26,7 km oraz dróg zbiorczych o łącznej długości 3,4 km,
 • budowa łącznic węzłów „Pabianice” (2,3 km) i „Rzgów” (3,5 km),
 • budowa systemu odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego,
 • budowa 10 wiaduktów, w tym trzech w ciągu drogi ekspresowej, dwóch nad drogą ekspresową, jednego nad drogą powiatową, dwóch w ciągu tej drogi, jednego w ciągu drogi gminnej i jednego nad drogą krajową,
 • budowa trzech obiektów mostowych nad rzekami Pabianka, Bychlewka i Dobrzynka,
 • budowa kładki dla pieszych nad drogą ekspresową,
 • budowa przejazdu gospodarczego w ciągu S8 nad drogą dojazdową,
 • budowa 38 przejść dla zwierząt i 71 przepustów.

 

Budowa w liczbach:

Roboty drogowe:

 • wykop – 305,4 tys. m sześc.,
 • nasyp – 2,5 mln m sześc.,
 • wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn betonowych z głowicą żwirową o długościach od 7 do 18 m  - 82 761 sztuk o łącznej długości 720 325 m (720 km 325 m),
 • wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn żwirowo-betonowych o dł. 10-14m  - 15 322 sztuki o łącznej długości 138 254 m (138 km 254 m),
 • wzmocnienie podłoża za pomocą iniekcji rozpychającej typu jet-grouting - o dł. 4-12m - 41 tys. mkw.,
 • wzmocnienie podłoża za pomocą materacy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm – 128,2 m sześc.,
 • podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem- 250 tys. m sześc.,
 • podbudowa z chudego betonu – 89 tys. m. sześc.,
 • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm – 120 tys. m  sześc.,
 • podbudowa z betonu asfaltowego – 29,9 tys. m sześc.,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 13,4 tys. m sześc.,
 • warstwa ścieralna z SMA i betonu asfaltowego - 4,9 tys. m sześc.,
 • nawierzchnia betonowa - 116 tys. m sześc. (beton B45).

Roboty mostowe:

 • pale wielkośrednicowe dla posadowienia obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych (1 m, 1,2 m, 1,5 m)- 2802 sztuki o łącznej długości – 44,6 km, 65 000 m3 betonu kl. B25 i B30,
 • zbrojenie konstrukcyjne (obiekty inżynierskie, kubaturowe) – 14,5 tys. ton,
 • beton konstrukcyjny na obiekty inżynierskie - 55 000 m3

 

Kontakt:

Maciej Zalewski

Rzecznik Prasowy GDDKiA O/Łódź

tel. (42) 662 23 84 , fax: (42) 662 23 77

kom. 0 600 885 171

mzalewski@gddkia.gov.pl

 

Krzysztof Kozioł

Rzecznik Prasowy

dyrektor Biura Komunikacji Zewnętrznej

Budimex SA

tel. (22) 62 36 112, fax: (22) 62 36 014

kom. 0 605 557 101

krzysztof.koziol@budimex.plZałączniki

jpg, 224 KB